mimari4

Programın Amacı

Restorasyon Programı’nın amacı estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile, sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon/rekonstrüksiyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip sanat ve teknik elemanlarının yetiştirilmesidir. Bu programın eğitim dili Türkçe’dir.

Eğitimin İçeriği

Teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim yapılan Restorasyon programında, öğrenciler; koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri; ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu; temel teknik resim kuralları ve bilgisayarda teknik çizim becerisi; geleneksel yapı türleri, geleneksel yapı elemanları kavramları, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanları ve bileşenleri ve bunların işlev, gereç ve biçim özellikleri; geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerinin çıkarılması, analizlerinin yapılması, mevcut durumunun saptanması ve restorasyon ve restitüsyon projelerinin çizilmesi; geleneksel el sanatları ile ilgili temel bilgilenmenin kazanılması; tarihi eserlerin envanterlerinin çıkarılması ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemleri ve restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve becerinin kazanılmasına yönelik olarak eğitilirler.

Mimari Restorasyon programında eğitim görmek isteyen kimsenin üstün bir renk ve şekil algısına, parmaklarını ve ellerini ustalıkla kullanabilme gücüne ve estetik gücüne sahip, güzel sanatlara ilgili ve açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir. Bu programda öğrencilere temel derslerin yanı sıra, Sanat Tarihi, Teknik Resim I, Rölöve I, İnce Yapı I, Temel Bilgisayar, Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon İlkeleri I, Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri I, Temel Fotoğraf, Mimarlık ve Sanat Tarihi, Teknik Resim II, Rölöve II, İnce Yapı II, Matematik Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyon İlkeleri II, Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri II, Rölövede Fotoğraf Kullanımı, Uygarlık Tarihi,Genel Restorasyon Teknikleri, Rölöve III, Süsleme ve Onarım Teknikleri, Türk Süslemelerinde Desen Uygulamaları I, Genel Restorasyon Projesi, Geleneksel Yapı Sistemi ve Öğeleri III v.b. dersler okutulmaktadır.

mimari2

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları

Programdan mezun olanlar “Mimari Restorasyon Ön Lisans Programı Mezunu” olurlar. Restorasyon Programı mezunları, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür ve Turizm Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü,…) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na bağlı müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde ve şantiyelerde mimarlar yanında teknik eleman olarak istihdam edilmektedir.

mimari3